“มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่”

เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้นับรางวัลเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ที่ผ่านมา นางเมธี ทะลิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม