“มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี 6 รายการ ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนสู่การแข่งขันระดับชาติ(ภาคเหนือ)”

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นตัวแทนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและขอแสดงความยินดีกับตัวแทนของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ที่จะได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติต่อไป ณ บริเวณลานเวทีดีเก่งกล้า อาคาร40ปีทานตะวัน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ที่จะจัดขึ้น ณ จังหวัดตาก จำนวน 6 รายการ ดังนี้

🔸– การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
🔸– การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6
🔸– การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
🔸– การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
🔸– การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
🔸– การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักเรียนในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราต่อไป