“มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แนะนำคุณครูท่านใหม่”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด”คลิปวิดิทัศน์”กิจกรรมเยาวชนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ นางสาวภีรดา สายปัญญา นางสาวศุทธินี โมธรรม และนางสาวจีรนันท์ เตโจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวอัจฉรา พันธุวัฒน์ ครูผู้ควบคุม และแนะนำคุณครูท่านใหม่ พร้อมการมอบช่อดอกไม้ยินดีต้อนรับ นายทักษ์ดนัย โพธิจันทร์ ครูอัตราจ้าง สอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม