“รับมอบสิ่งของ จากร้านค้าสวัสดิการและอนุสรณ์ที่ระลึกจากนร.”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเป็นตัวแทนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม รับมอบเก้าอี้ จำนวน 109 ตัว เต็นท์แฟนซี จำนวน 6 หลัง รถอีแต๋นที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงจากของเดิม จำนวน 1 คัน โดยได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าสวัสดิการ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ประจำปีการศึกษา 2565-66 เป็นอนุสรณ์ที่ระลึกให้กับทางโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนรวมของทางโรงเรียนต่อไป ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม