“ร่วมถวายเทียน ตำบลป่าแดด”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ครูประจำตำบลและนักเรียนตำบลป่าแดดของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านสัก ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย