“ร่วมถวายเทียน ตำบลศรีโพธิ์เงิน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ครูประจำตำบลและนักเรียนตำบลศรีโพธิ์เงินของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีดอนมูล ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย