“วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 7.00น. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการนำของ ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย