“ศิษย์เก่าป่าแดดวิทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้อง”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. ศิษย์เก่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม คุณรัชนก โกสัยวัตร์ คุณสุพิน กอบกำ และคุณรัตติกร ธีรธรรม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 12 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท และมอบเงินบำรุงหลวงพ่อหนุ่ม จำนวน 5,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,500 บาท นางสาวประภาภร กองตาพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเป็นตัวแทนโรงเรียนป่าแดดวิทนาคมรับมอบเงินบำรุงหลวงพ่อหนุ่ม นางเมธี ทะลิ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนป่าแดดวิทนาคมประสานงานและดูแลความเรียบร้อย ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม