“สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ “

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียน ป่าแดดวิทยาคมจัดกิจกรรมสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม บวงสรวงครูกลอนสุนทรภู่และกล่าวเปิดงาน นางเมธี ทะลิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าวรายงาน กิจกรรมการประกวด แข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันประกวดคัดลายมือ การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ หอประชุมจอมคีรี