“เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรป่าแดดพบปะนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด”

เมื่อวันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรป่าแดดพบปะนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมในชั่วโมงอบรมประจำสัปดาห์ เพื่อให้ความรู้ แนวทางที่ถูกต้องและไม่หลงผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนางสาวประภาภร กองตาพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบของที่ระลึกจากเจ้าหน้าตำรวจภูธรป่าแดดพร้อมมอบของที่ระลึกจากทางโรงเรียนให้กับเจ้าที่ตำรวจที่มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในวันนี้ ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร40ปีทานตะวัน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม