“เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถ”

เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 ในช่วงเช้า ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมที่ประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากรถตู้รับ-ส่งนักเรียนถูกเฉี่ยวชน ในช่วงเช้าของวันนี้ก่อนถึงโรงเรียน บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 14 ราย บาดเจ็บสาหัส 1 ราย ทางโรงพยาบาลป่าแดดได้ปฐมพยาบาลและส่งต่อโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อดำเนินการรักษาต่อไป โดยทางโรงเรียนได้แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ให้การดูแลประสานการช่วยเหลือทางโรงพยาบาลป่าแดดร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนอย่างใกล้ชิด แจ้งสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลและความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักเรียนซึ่งนักเรียนได้รับความคุ้มครองทุกคน ณ โรงพยาบาลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย