“เริ่มวันแรกกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด”

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยและห้องสมุดโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน พ.ศ.2566 กิจกรรมในวันนี้มีการแข่งขันการเปิดพจนานุกรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละห้อง ห้องละ 2 คน เพื่อเป็นตัวแทนห้องในการร่วมแข่งขัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม