“แนะนำครูภาษาอังกฤษคนใหม่”

เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวประภาภร กองตาพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเป็นตัวแทนโรงเรียน กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวธัญญารัตน์ เสนาธรรม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากนั้น นางสาวธัญญารัตน์ เสนาธรรม ได้พูดทักทาย สวัสดีนักเรียน และแนะนำตัวเอง ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม