“แนะนำครูสังคมคนใหม่”

เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวประภาภร กองตาพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเป็นตัวแทนโรงเรียน กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นายพีระวัฒน์ ขันสุธรรม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากนั้น นายพีระวัฒน์ ขันสุธรรม ได้พูดทักทาย สวัสดีนักเรียน และแนะนำตัวเอง ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม