“แลคตาซอยมอบนมกล่องให้กับนร.”

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบนมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียน เป็นตัวแทนในการรับมอบ