“แสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีทัศน์ “เยาวชนในระบบประชาธิปไตยฯ ระดับภาค และ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 จ.เชียงราย”

เมื่อวันจันทน์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ชื่นชมนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 2 รายการแข่งขันดังนี้
🔸 รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีทัศน์ “เยาวชนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท สมาชิกทีม ประกอบด้วย นางสาวภีรดา สายปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวศุทธินี โมธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ นางสาวจีรนันท์ เตโจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยมี นางสาวอัจฉรา พันธุวัฒน์ ครูผู้ควบคุม
🔸การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2566 ผลการแข่งขันได้รับ 36 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนพานพิทยาคม ที่ผ่านมา และได้ไปต่อระดับชาติ(ภาคเหนือ 6 รายการ)
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนป่าแดดวิทยาค