“ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน”

เช้าวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเป็นตัวแทนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ในการเริ่มต้นภาคเรียนปีการศึกษา 2567