ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์​ คำ​ชุ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

นับถอยหลังสู่
ป่าแดดเกมส์ (กีฬาโซน)
9 ธ.ค. 66
Days
Hours

VTR-แนะนำโรงเรียน

ข่าวรอบรั่ว ชมพู-ดำ

“การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นายชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย กรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วย ด.ต.อดุลย์ ยามี ประธานชมรมผู้ปกครอ

อ่านเพิ่มเติม »

“ร่วมงานทำสลากภัตร วัดป่าแงะเมืองชุม”

วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้าร่วมงานทำบุญสลากภัตร โดยนำนักเรียนร่วมแสดงหน้าการแห่ครัวตาน (เครื่องไทยทาน) นายสยาม จันต๊ะวงค์และนางพิชญาภา วงศ์ไชย ครูผู้ฝึกซ้อมและดูแลนักเรียน ประชาชนตำบลป่าแงะ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมท

อ่านเพิ่มเติม »

“การร่วมงานทำบุญทอดกฐินอำเภอ”

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี อำเภอป่าแดด ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นท้องที่ ประจำอำเภอ ชมรมกำนันผู้ใหญ่ และ นายชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม »

“ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาโซน ครั้งที่1”

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเวียงกาหลง “เวียงกาหลงเกมส์” ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมการประช

อ่านเพิ่มเติม »
ประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
โลโก้กีฬาโซน-th-2566-2